Tłumaczenia szwedzki

Tłumaczenia z języka szwedzkiego na polski oraz z języka polskiego na szwedzki wykonujemy w kilku dziedzinach: jako tłumaczenia biznesowe, prawnicze, techniczne, z zakresu turystyki oraz ogólne.

Ponadto wykonujemy tłumaczenia z języka szwedzkiego na polski ora z polskiego na szwedzki książek, broszur, tekstów reklamowych, tekstów pisanych wierszem, lisów motywacyjnych, podań o pracę, pism urzędowych oraz innych tekstów.

Ceny tłumaczeń

Tłumaczenia pisemne z języka szwedzkiego na język polski
standardowe ? 60 zł
ekspresowe ? kwota podstawowa plus 50% ceny

Cena podana jest za 1 stronę gotowego tekstu – 1500 znaków za spacjami wg wskazań edytora tekstu.

Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język szwedzki
standardowe ? 65 zł
ekspresowe ? kwota podstawowa plus 50% ceny

Cena jest podana za 1 stronę gotowego tekstu – 1500 znaków za spacjami wg wskazań edytora tekstu.

Ceny tłumaczeń ustnych
Cena ustalana indywidualnie.