Tłumaczenia przysięgłe norweski

Tłumaczenia przysięgłe norweski

Jedna strona tłumaczenia przysięgłego jest liczona jako 1125 znaków.

Jak zlecić tłumaczenie przysięgłe

1. Prosimy o przesłanie dokumentu do wyceny faksem lub jego skan załączony w e-mailu.
e-mail: [email protected] fax: (012) 378 98 89

2. Po otrzymaniu od nas informacji dotyczącej ceny i terminu realizacji, należy potwierdzić zlecenie telefonicznie lub za pomocą e-maila.
Tel. (012) 378 97 55 Kom. 794 136 397

3. Zlecając tłumaczenie, należy zaznaczyć, czy dostarczą Państwo oryginał tłumaczonego dokumentu. Bez dostarczenia oryginału, na dokumencie będzie informacja, że tłumaczenie zostało zrealizowane na podstawie kopii.

4. Zlecając tłumaczenie należy podać adres na jaki ma zostać odesłany gotowy dokument.

5. Data zlecenia jest liczona od momentu wpływu opłaty na konto firmy lub od daty dostarczenia potwierdzenia wpłaty, które można przesłać faksem lub za pomocą e-maila.
W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zlecenia, jaki Państwo otrzymają od nas przy przyjmowaniu zlecenia.