Tłumaczenia przysięgłe albański

Cena tłumaczenia

Tłumaczenie przysięgłe z albańskiego na język polski oraz z polskiego na język albański – 98 zł

ekspresowe ? 98 zł plus 50% kwoty

Cena podana jest za 1125 znaków tłumaczenia przysięgłego.

Jak zlecić tłumaczenie przysięgłe

1. Prosimy o przesłanie dokumentu do wyceny faksem lub jego skan załączony w e-mailu.
e-mail: [email protected]

2. Po otrzymaniu od nas informacji dotyczącej ceny i terminu realizacji, należy potwierdzić zlecenie telefonicznie lub za pomocą e-maila.

3. Zlecając tłumaczenie, należy zaznaczyć, czy dostarczą Państwo oryginał tłumaczonego dokumentu. Bez dostarczenia oryginału, na dokumencie będzie informacja, że tłumaczenie zostało zrealizowane na podstawie kopii.

4. Zlecając tłumaczenie należy podać adres na jaki ma zostać odesłany gotowy dokument.

5. Data zlecenia jest liczona od momentu wpływu opłaty na konto firmy lub od daty dostarczenia potwierdzenia wpłaty, które można przesłać faksem lub za pomocą e-maila.
W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zlecenia, jaki Państwo otrzymają od nas przy przyjmowaniu zlecenia.