Tłumaczenia holenderski

Tłumaczenia z języka holenderskiego na polski oraz z języka polskiego na holenderski wykonujemy w kilku dziedzinach: jako tłumaczenia biznesowe, prawnicze, techniczne, z zakresu turystyki oraz ogólne.

Ponadto wykonujemy tłumaczenia książek, broszur, tekstów reklamowych, tekstów pisanych wierszem, lisów motywacyjnych, podań o pracę, pism urzędowych oraz innych tekstów.

Ceny tłumaczeń

Tłumaczenia pisemne z języka holenderskiego na język polski
standardowe ? 60 zł
ekspresowe ? kwota podstawowa plus 50% ceny

Cena podana jest za 1 stronę gotowego tekstu – 1500 znaków za spacjami wg wskazań edytora tekstu.

Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język holenderski
standardowe ? 65 zł
ekspresowe ? kwota podstawowa plus 50% ceny

Cena jest podana za 1 stronę gotowego tekstu – 1500 znaków za spacjami wg wskazań edytora tekstu.

Ceny tłumaczeń ustnych
Ceny tłumaczeń ustnych są ustalane indywidualnie.